روش های نوين چاپ بر روی پارچه و اشياء

جهت چاپ بر روی پارچه و اشياء مختلف ، روش‌های بسيار زيادی وجود دارد که هر يک از روش های فوق بصورت سنتي سال هاست که مورد استفاده قرار مي گيرد. با پيشرفت تکنولوژی و همزمان با ارائه روشهای جديد چاپ و از آن جمله چاپ ديجيتال ، روشهای نويني نيز برای چاپ بر روی پارچه و اشياء ارائه شد . از مزيتهای اصلي اين روش‌ها، نسبت مناسب توليد در تيراژ بسيار پايين‌تر به قيمت تمام شده مي‌باشد که در روش‌های چاپ سنتي غير قابل دسترسي مي باشد.

در اينجا روش‌های چاپ بر روی پارچه و اشياء گوناگون را به دو روش کلي تقسيم مي‌کنيم :

1 - روش چاپ مستقيم :
در اين روش با استفاده از يک دستگاه چاپ گر يا پلاترعريض طرح مورد نظر را که توسط کاربرو در کامپيوتر طراحي شده است را بر روی پارجه يا شي مورد نظر انتقال مي‌دهند . با توجه به خاصيت و ساختار ويژه پارچه ( شل بودن آن ) ، سيستم و مکانيزم مخصوصي جهت بارگذاری و همچنين جمع کردن پارچه به دستگاه پلاتر اضافه مي‌کنند .

ااين دستگاه‌ها با توجه با نوع کاربرد آنها به دو گروه پلاترهای تخت (FlatBed Plotter) و پلاترهای رول (Roll Plotter) تقسيم مي شوند . هر کدام از اين گروه از پلاترها دارای مزايا و معايبي نسبت به هم مي باشند که از مهمترين مزيت دستگاه های چاپ نسبت به دستگاه‌های چاپ تخت ، پايين بودن قيمت آنها و نياز به فضای کمتر جهت کار مي باشد .

برترين مزيت دستگاه های چاپ تخت نسبت به دستگاه های چاپ رول ، قابليت چاپ بر روی تمامي اشياء ، اعم از سخت ( Solid) همانند چوب ، فلزات ، فوم و... و همچنين پارچه ، کاغذ و .... مي‌باشد .

پلاتر تخت

پلاتر رول
برخي از شرکت‌ها برای کاربردهای کوچکتر ،اقدام به طراحي و ساخت پرينترهای تخت با ابعاد کوچک نموده اند . اين دستگاه‌ها يا بصورت مستقل ساخته شده‌اند و يا توسط برخي از شرکت‌ها با تغيير دستگاه‌های چاپگر معمولي مانند Epson ، اقدام به ساخت اينگونه چاپگرهای تخت نموده‌اند .
چاپگر تخت جتس ثابت

چاپگر تخت جتس متحرک


2 - روش چاپ غیرمستقيم :

اين روش خود به دو بخش تقسيم مي‌شود :

الف : روش انتقال جوهر بر روی جنس :

در اين روش ابتدا طرح بر روی يک جنس ثانوی همانند کاغذ مخصوص ، چاپ مي‌شود و سپس توسط يک دستگاه پرس حرارتي ، جوهر تحت حرارت و فشار ايجاد شده بوسيله دستگاه، بر روی جنس مورد نظر منتقل مي‌گردد.
يکي از مزيت های اصلي اين روش تنوع موارد کاربرد است . همچنين گوناگوني دستگاه‌هاي قابل استفاده در اين روش با توجه به نظر کاربر و هزينه اوليه تخصيص يافته ، بسيار متنوع مي‌باشد ، بطوريکه با هزينه بسيار پايين نيز افراد قادر به راه اندازي کارگاه‌‌های کوچک مي‌باشند.
از معايب اصلي اين روش عدم نوانايي در توليد در تيراژ بسيار بالا بدليل زمان بری چرخه توليد و همچنين توانايي پايين در چاپ با ابعاد بسيار بزرگ مي‌باشد.