فرق بین دستگاه چاپ ریسو و فتوکپی چیست

از نظر فنی
نحوه کار ریسو مکانیکی و نحوه کار فتوکپی مکانیکی مغناطیسی است
از نظر تجاری و اقتصادی
هزینه تمام شده برای هر برگ کپی بسته به قیمت مواد مصرفی مقدارمشخص و تقریبا ثابتی است
هر برگ فتوکپی بدون احتساب هزینه کاغذ حدود 40 ریال است حال اگر 2 برگ فتوکپی شود هزینه ضرب در 2 می شود ومساوی 80 ریال است اگر 10 برگ کپی شود هزینه ضرب در 10 میشود و مساوی 400 ریال است و ...
در حالیکه در ریسو باز بدون احتساب هزینه کاغذ و مرکب که مقدار خیلی جزیی است هزینه پرینت توسط ریسو بیشتر شامل ارزش مستر مصرفی است و حدود 1500 ریال تا 3500 ریال بسته به مدل دستگاه می باشد حال این مقدار برای تیراز مختلف همیشه مقدار ثابتی است پس برای 2 پرینت توسط ریسو این مقدار تقسیم بر دو میشود و برای 3پرینت هزینه مستر تقیسیم بر 3 میشود و ...
مشاهده می شود که در ریسو هر چه تعدادپرینت زیاد باشد هزینه کاهش می یابد و با صرفه تر می شود یعنی رابطه معکوس بین هزینه تمام شده و تعداد پرینت است در حالیکه در فتوکپی هزینه با تعداد کپی رابطه مستقیم دارد.
در حالت کلی توصیه می شود برای تعداد کمتر از 50 نخسه از دستگاه فتوکپی استفاده شود و برای تعداد بیشتر از 50 عدد از دستگاه ریسو گراف استفاده گردد.
چگونه با دستگاه چاپ ریسو می شود چاپ رنگی انجام داد؟هر دستگاه ریسو حاوی یک سیلندر است که فقط یک رنگ چاپ میکند اگر شما میخواهید چاپ رنگی انجام بدهید باید سیلندر اضافی داشته باشید که باز با هر سیلندر و نوع رنگ جوهر آن می توانید سیلندر را داخل دستگاه کرده و مسترگیری کنید و همان رنگ را چاپ کنید با اگر دو سیلندر اضافی داشته باشید قابلیت چاپ 2 رنگ اضافی خواهید داشت بخاطر داشته باشید که برای هر رنگ عملیات چاپ باید روی همان کاغذ تکرار شودمی توانید با تهیه سه سیلندر اضافی و انتخاب 3رنگ اصلی قرمز-آبی-زرد برای آنها و اشنا بودن با قوانین ترکیب رنگ کار تمام رنگی نیز داشته باشید در این حالت با ترکیب رنگهای اصلی انواع رنگها دیگر نیز تولید می شود فقط باید خاطر نشان شوم که برای انجام کار رنگی اول باید کیفیت ریسو 600 dpi باشد و دوم اینکه گونیای ریسوگراف باید بسیار دقیق باشد تا تداخلی در ترکیب رنگها ایجاد نشود .البته بعضی ریسوها مانند v8000 قابلیت چاپ دو رنگ همزمان را هم دارند .اصول کاردستگاه چاپ ریسواگر دستگاههای پلی کپی در مدرسه را بیاد داشته باشید که معلم سوالات امتحانی را قبلاٌ در یک مو می استنسیل می نوشت بعد دور سیلندر دستگاه پلی کپی می پیچید یعد با چرخاندن دسته سیلندر بصورت دستی یا توسط یک دینام اقدام به تکثیر سوالات می کرد پیش رفته همان دستگاه پلی کپی الان دستگاه چاپ ریسو است منتها به جای مومی استنسیل از مستر استفاده می شود و عوض نوشتن بر روی مومی ترموهد دستگاه نوشته ها یا عکسها را بر روی مستر می نویسد بعد آن را بصورت اتوماتیک دور سیلندر می پیچد و نخسه ها با چرخاندن برقی سیلندرچاپ می شود.
قسمتی اولیه این فرآیند نخست با تبدیل اطلاعات یک نخسه اورجینال به دیتا الکترونیکی توسط یک لنزCCD و فرستادن این اطلاعات به تر موهد انجام میگیرد .

انواع ریسوگرافرسوگراف بطور عمومی در 3 سایز A4-B4-AC که نشان دهنده سطح چاپ آن دستگاه می باشدترموهد چیست؟مجموعه تجمعی از لامپ های حرارتی در ابعاد میکروسکپی است تعداد این لامپ های حرارتی بسته به dpi دستگاه متفاوت است ( dpi نشان دهنده دقت تبدیل دیتای الکترونیکی به تعداد لامپهای حرارتی است ) هر چه دقت یک دستگاه بالاتر dpi آن بالاتر است و در نتیجه کیفیت چاپ دستگاه بالاتر خواهد بود حال هر گاه dpi یک دستگاه زیاد تر باشد تجمع لامپهای حرارتی در یک سطح ثابت زیادر تر خواهد بود برای جا گرفتن این لامپها در یک سطح ثابت تعداد آنها که زیادتر شد ابعاد لامپهای حرارتی هم باید کوچکتر باشد عملی که این لامپها انجام می دهند دیتای وارد شده که در ولتهای مختلف است را به حرارت تبدیل میکند این حرارت حدود 165 الی 195 سانتی گراد است .
مستر چیست؟
رولی حدود 125 یا 100 یاردی بعرض بسته به نوع دستگاهA4-B4-A3 بودن  است  که از دولایه در ضخامت میکرونی تشکیل شده است:1- لایه الیافی (کاغذ سلولزی)2- لایه پلاستیکی پلی اتیلنلایه الیافی : با پیجیدن مستر دور سیلندر لایه الیافی مرکب سیلندر را به خود جذب می کند و باعث استحکام لایه پلی اتیلنی مستر نیز می شود
لایه پلاستیکی: از ایزومرهای پلی اتیلن است که در حرارت 165 تا 195 سانتیگراد ذوب میشود
حال مکانیسم کار بدین گونه است که لامپهای حرارتی ترموهد دیتای CCD را به حرارت تبدیل می کنند و همزمان با عبور مستر لایه پلی اتیلنی مستر را ذوب می کنند قسمتهای ذوب شده مرکب هنگامیکه دور سیلندر می پیچند از خود عبور می دهند به هنگام عبور کاغذ پرس زیر سیلندر کاغذ را به دور سیلندر فشار می دهد و مرکب عبوری از درزهای سوخته شده جذب کاغذ می گردند .
تر موهد خطدار چیست؟هنگامیکه که ترموهد زیاد کار بکند بعضی از لامپ های مجتمع حرارتی آن می سوزند وقابلیت تولید حرارت را ندارند و نمی توانند مستر را بسوزانند اثر این نارسایی بصورت یک خط سفید وگاه بسیار باریک در طول کاغذ در قسمتهای چاپ شده مشاهده می شود ارزش ریالی ترموهد بسیار زیاد است و گاه به یک میلیون تومان هم می رسد لذا در موقع خرید دقت شود که ترموهد خط سفیدی در طول کاغذ نمی اندارد گاه این خطهای سفید چنان باریک است که تشخیص آنها سخت است برای مشاهده آنها(برای افراد مبتدی بدون انجام تست گیری) دستگاه را در حالت photo یا text/photo قرار می دهیم واز یک خط به ضخامت 2 یا 3 سانت یا بیشتر به رنگ خاکستری یا مدادی در عرض اسکنر قرار می دهیم ومستر گیری می کنیم کاغذ چاپ شده را بصورت اریب نگه داشته و با دقت نگاه میکنیم اگر خطوط سفیدی خط طوسی را قطع نکرده باشد یا خط سفیدی در طول کاغذ دیده نشود تر موهد دستگاه سالم است.