تصفیه آب به روش اولترا فیلتراسیون ( UF )

 

اولترافيلترها ، در اصل فيلتراسيون براي زلال سازي تصفيه آب آشاميدني و يا پيش تصفيه قبل از اسمزمعکوس به منظور حذف کدورت ، جامدات معلق ، ويروس ، رنگ و برخي مواد آلي به کار برده مي شود .

 

 

اولترافيلتر يا به اختصار UF تکنولوژي جداسازي توسط ممبران است که بر مبناي جداسازي محلول هاي حاوي ترکيبات ذرات جامد در اثر اختلاف فشـار و عبور از ميان غشاي ممبران  مي باشد . 

 

ساختار نامتقارن ممبران باعث جداشدن ذرات مي گردد . قطر داخلي بافت ها تقريبا 7/0 الي 8/0 ميليمتر و قطر خارجي آن ها 1/1 الي 3/1 ميليمتر است .

 در غشاهاي اولترافيلتراسيون، علاوه بر اندازه مولکول ها، جاذبه هاي بين اجزاء و غشا در فرآيند تاثيرگذار است .

اختلاف فشار اسمزي در دو طرف غشا با توجه به عبور نمک ها و يون ها ازغشا خيلي زياد نيست و بنابراين فشار لازم براي انجام اولترافيلتراسيون در حدود 2 تا 7 بار مي باشد که نسبت به فشار اعمالي در فرآيند نانوفيلتراسيون فشار کمتري است .

شار به دست آمده در اولترافيلتراسيون با توجه به اندازه حفره هاي غشا بيش از نانوفيلتراسيون و اسمزمعکوس و کمتر از ميکروفيلتراسيون است. با توجه به خصوصيات شمرده شده از اين فرآيند ، مي توان در عمليات  فيلتر دستگاه تصفيه آب، تغليظ و تفکيک استفاده نمود .

 

 

مزيتهاي UF :

 

1-     حداقل انرژي پمپاژ و در نتيجه صرفه جويي در مصرف انرژي

2-     مقاومت در برابر مواد شيميايي در محدوده گسترده PH

3-     تعمير و نگهداري آسان

4-     هزينه سرمايه گذاري پائين

5-     راندمان بالاي 98%

6-     حذف باکتري ها ، انگل ها و رسوبات معلق تا قطر 01/0 ميکرون

7-     حذف کلر و فلزات سنگين مضر (سرب ، کادميوم ، کروم )

8-     کاهش کدورت آب کمتر از  NTU 1

 

 

کاربرد UF :

 

• پيش تصفيه سيستم تصفيه آب به روش RO

• زلال سازي و حذف کدورت آبهاي سطحي و زيرزميني

• تصفيه پساب هاي صنعتي و کشاورزي

• حذف رنگ و آلاينده هاي آلي از آب