تصفیه آب به روش اولترا فیلتراسیون ( UF )

 

اولترافیلترها ، در اصل فیلتراسیون برای زلال سازی تصفیه آب آشامیدنی و یا پیش تصفیه قبل از اسمزمعکوس به منظور حذف کدورت ، جامدات معلق ، ویروس ، رنگ و برخی مواد آلی به کار برده می شود .

 

 

اولترافیلتر یا به اختصار UF تکنولوژی جداسازی توسط ممبران است که بر مبنای جداسازی محلول های حاوی ترکیبات ذرات جامد در اثر اختلاف فشـار و عبور از میان غشای ممبران  می باشد . 

 

 

ساختار نامتقارن ممبران باعث جداشدن ذرات می گردد . قطر داخلی بافت ها تقریبا 7/0 الی 8/0 میلیمتر و قطر خارجی آن ها 1/1 الی 3/1 میلیمتر است .

 در غشاهای اولترافیلتراسیون، علاوه بر اندازه مولکول ها، جاذبه های بین اجزاء و غشا در فرآیند تاثیرگذار است .

اختلاف فشار اسمزی در دو طرف غشا با توجه به عبور نمک ها و یون ها ازغشا خیلی زیاد نیست و بنابراین فشار لازم برای انجام اولترافیلتراسیون در حدود 2 تا 7 بار می باشد که نسبت به فشار اعمالی در فرآیند نانوفیلتراسیون فشار کمتری است .

شار به دست آمده در اولترافیلتراسیون با توجه به اندازه حفره های غشا بیش از نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس و کمتر از میکروفیلتراسیون است. با توجه به خصوصیات شمرده شده از این فرآیند ، می توان در عملیات تغلیظ و تفکیک استفاده نمود .

 

 

مزیتهای UF :

 

 

1-     حداقل انرژی پمپاژ و در نتیجه صرفه جویی در مصرف انرژی

2-     مقاومت در برابر مواد شیمیایی در محدوده گسترده PH

3-     تعمیر و نگهداری آسان

4-     هزینه سرمایه گذاری پائین

5-     راندمان بالای 98%

6-     حذف باکتری ها ، انگل ها و رسوبات معلق تا قطر 01/0 میکرون

7-     حذف کلر و فلزات سنگین مضر (سرب ، کادمیوم ، کروم )

8-     کاهش کدورت آب کمتر از  NTU 1

 

 

کاربرد UF :

 

 

• پیش تصفیه سیستم تصفیه آب به روش RO

• زلال سازی و حذف کدورت آبهای سطحی و زیرزمینی

• تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی

• حذف رنگ و آلاینده های آلی از آب