سیستم مدیریت یادگیری


سیستم مدیریت یادگیری

این بخش شامل تعریف درس، تخصیص کلاس، انتخاب واحد، معرفی اساتید، گزارشهای آماری، سطح بندی و رتبه بندی و موضوعات مشابه دیگری است. ارتباط سیستم مدیریت آموزش با مخزن تجمعی، تهیه گزارشاتی را در سطح ملی در ظرف چند ساعت ممکن می سازد که برای تهیه هر یک به طور عادی در بهترین حالت حداقل یک ماه وقت لازم است.

نرم افزاری که مدیریت رخدادهای آموزشی را بر عهده دارد (LMS) اطلاعات کاربران را ثبت کرده و مراحل طی دوره آموزش تعریف شده برای هر یک را پی گیری کرده و داده های مرتبط را نیز ثبت می کند. این سیستم اصلی ترین جزء مجموعه آموزش الکترونیکی بوده و سایر بخش ها نیز از امکانات این بخش استفاده می نمایند.

از نظام مدیریت یادگیری برای طراحی محیط های یادگیری و پیاده سازی و دستیابی به فرایند مطلوب می توان بهره جست. سیستم مدیریت یادگیری، نرم افزاری است که می تواند در فرایند آموزش الکترونیکی به اعضای هیات علمی و دانشجویان کمک کند(سبحانی نژاد و یوزباشی، 1385، ص 111).

یک سیستم مدیریت یادگیری دارای خصوصیاتی است که اهم آنها عبارتند از:

·        LMS افرادی را که درس مشخصی را می خواهند، هدایت می کند و به آنها می گوید که این درس در کجای مجموعه درس قرار می گیرد، چه زمانی در دسترس آنها خواهد بود و چگونه به آنها تحویل داده خواهد شد (از طریق کلاس درس مجازی، به صورت بر خط، روی سی دی و غیره) و برای گذارندن آن چه پیش نیازی مورد نظر است.

·        زمانی که یک فراگیر یک درس را تمام کرد LMS وظیفه مدیریت آزمون را بر عهده می گیرد، نتایج را گزارش می دهد و مرحله بعدی را پیشنهاد می کند.

·        LMS باید امکان مدیریت ثبت نام و ذخیره اطلاعات شخصی یادگیرنده را بدهد، قوانین را تنظیم کند، آموزگاران را مشخص کند، امکان دسترسی مدیران به پایگاه داده های آموزش را در اختیار بگذارد، گزارشهای استاندارد و بنا به نیاز، روی تک تک افراد یا گروههای از آنها بسازد.

·        برای یک LMS بسیار مهم است که مجموعه وسیعی از دروس تولید شده توسط تولید کنندگان مختلف را پشتیبانی کند. این پشتیبانی باید به سادگی و بدون دردسر اضافی صورت گیرد. بنابراین LMS باید از استانداردهای جهانی پشتیبانی نماید.

·        LMS در بر گیرنده پایگاه داده هاست.

·        LMS وظیفه مدیریت منابع آموزشی، ارتباط با کلاسهای مجازی و سیستم مدیریت محتوای یادگیری و نرم افزارهای پیرامونی تجزیه و تحلیل روند آموزش را نیز به عهده دارد.

·        LMS باید گروههای کاربران را مدیریت کند، به هر کدام اجازه دهد که درسی را که توسط LCMS یا ابزار یادگیری توسعه داده شده است را اجرا کند.

·        این سیستم باید ضمن ارائه محتوا، پیشرفت هر کاربر را ذخیره نماید.

·        LMS محل دستیابی به مجموعه های گسترده از منابع آموزش است. نیاز افراد به گذراندن درس مشخص را تشخیص می دهد، آن درس را در مجموعه درسی مورد نظر قرار می دهد و به شخص اطلاع می دهد این درس چه زمانی و چگونه در دسترس وی خواهد بود و پیش نیازهای این درس چیست؟

·        زمانی که فراگیرنده درس را تمام کرد، LMS وظیفه مدیریت آزمون را بر عهده می گیرد، نتایج را گزارش می دهد و مرحله بعدی را پیشنهاد می کند (همان).
ابزارهای LMS

1-     ابزارهای تدوین محتوای دوره شامل: سرفصل ها، دوره ها، محتوا، فهرست واژه ها، و بانک های اطلاعاتی

2-     ابزارهای کمکی محتوا شامل جستجو، گردآوری، جمع بندی و استفاده از لوح فشرده

3-     ابزارهای ارتباطی شامل بحث و گفتگو، پست الکترونیکی، تخته کلاسی و تقویم و توصیه های روزانه

4-     ابزارهای ارزشیابی و فعالیت شامل آزمون ها، خود ارزشیابی ها، تکالیف نظرسنجی، ارائه مطالب قابل توجه فراگیران

5-     ابزارهای دانش آموزی شامل روند پیشرفت تحصیلی، نمره های تحصیلی و انتخاب زبان مناسب(عمادی، 1386، صص 262و 263).
مزایای مدیریت محتوای یادگیری

1-     مدیریت محتوا به صورت غیر متمرکز

2-     عدم نیاز به تسلط در زمینه بهره گیری از نرم افزارهای ایجاد محتوای تحت وب

3-     تخصیص سطوح دسترسی متفاوت به کاربران

4-     ارائه اطلاعات جامع، کامل و به روز

5-     بهره برداری از پیشرفت های محیط وب

6-     قابلیت انعطاف در آموزش در هر زمان، هر مکان و هر موضوع

7-     صرفه جویی در زمان

8-     صرفه جویی در هزینه

9-     امکان آسان ویرایش محتوا و به روز رسانی آن

10- بهره گیری از امکانات چند رسانه ای در ارائه مفاهیم آموزش (همان)