دیونایزر در دستگاه تصفیه آب

 
ديونايزر دستگاهي است  شامل يک ستون کاتيوني و يک ستون آنيوني که قابليت توليد آب بدون يون  با هدايت الکتريکي يک ميکروزيمنس  را  دارا   مي باشد .

در ستون کاتيوني کليه کاتيونها شامل کلسيم ، منيزيم سديم و پتاسيم توسط رزين کاتيوني و در ستون آنيوني کليه آنيونها شامل کربنات ، سولفات ، کلريد و نيترات  توسط رزين آنيوني حذف مي گردند .

بعد از اشباع رزين ها ، جهت احياء ستون کاتيوني از اسيد پروتن مانند اسيد کلريدريک و يا اسيد سولفوريک و احياء ستون آنيوني از هيدروکسيد مانند سود (NaOH) استفاده مي شود .

 

 

ويژگي هاي ديونايزر :

 

• دريچه مناسب جهت بازديد و لوله کشي PVC

 

• مجهز به شير هوا گيري ، فشارسنج ، PH متر و هدايت سنج الکتريکي

 

• بدنه از جنس استيل / فايبر گلاس /كربن استيل با پوشش داخلي / PVC

• قابل ارائه با سه شير دستي، نيمه ‌‌اتوماتيك و تمام اتوماتيك جهت شستشوي معكوس

 

 

کاربرد ديونايزر :

 

• صنايع آبکاري

• صنايع پزشکي

• صنايع داروسازي و فيلتر دستگاه تصفيه آب

• صنايع آب مقطر سازي