تصفیه آب با روش اکسیداسیون

یکی از میکروب های سمج که در محیط های آبی تکثیر می شود، اشریشیاکلی است که میکروبی بسیار خطرناک برای سلامتی انسان است. از بین بردن این نوع میکروب با روش گندزدایی بسیار پرهزینه است. امروزه روش دیگری به نام اکسیداسیون وجود دارد که روش خوبی برای مقابله با این نوع میکروب محسوب می شود.
در فرآیند اکسیداسیون رادیکال های OH توسط ترکیباتی همچون اکسیدهای فلزی در آب آزاد می شود . نوعی فتوکالیست که در تصفیه آب استفاده می شود، اکسید روی می باشد که نه تنها به آزادسازی رادیکال می پردازد ، بلکه ترکیب پذیری زیادی با اکسیژن دارد و حساس به اشعه UV می باشد. به همین علت پژوهشگران این روش را با روش نانو ذرات اکسید روی مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که این روش به دلیل بالاتربودن غلظت نانو ذرات در آن، بازده بسیار بیشتری دارد. این نوع تصفیه آب در تامین آب شرب، صنایع دارویی، غذایی و محیط زیست به کار می رود.
امروزه در کنار تصفیه آب های آلوده در تصفیه خانه ها، اکثر افراد در خانه هایشان دارای دستگاه تصفیه آب هستند. اما این دستگاه ها به طور کامل برای میکروب زدایی
آب جوابگو نیستند. تصفیه آب در تصفیه خانه ها به شکل صنعتی انجام می شود و به آن تصفیه آب صنعتی می گویند. در این روش، آب در فرآیندهای مختلفی پاکسازی می شود و شن ها و میکروب های آن از بین رفته و آب قابل شرب به دست افراد می رسد.