اجاره وفروش انواع تلویزیون های غول پیکر شهری

امروزه استفاده از انواع تلویزیون شهری در تبلیغات میدانی جایگاه مناسبی کسب کرده است.تلویزیون های شهری اصطلاحی است که به تابلوهای غول پیکر می گویندکه بصورت رنگی تصاویر ویدیویی را پخش میکنند.
تلویزیون های شهری رویکردی جدید در اطلاع رسانی عمومی در معابر شهری می باشد.(از جمله اطلاع رسانی از وضعیت ترافیک یا اطلاع از ساعات ورود وسایل نقلیه عمومی در ایستگاه های اتوبوس از طریق تلویزیون های شهری)

تلویزیون های شهری از نظر کاربرد دو دسته اند:
تلویزیون های شهری indoor: این نوع تلویزیون های شهری ضد آب وتا حدودی ضد ضربه هستندوقابل استفاده در فضاهای بسته وبازمی باشند.
تلویزیون های شهری outdoor: این نوع تلویزیون های شهری ضد آب نیستندوقابل استاده در مکان های بسته می باشند.

تلویزیون های شهری از نظر راه اندازی دو دسته اند:
تلویزیون های شهری online: دراین نوع ازتلویزیون های شهری برای راه اندازی از کامپیوتر های شخصی به عنوان کنترلر استفاده میشود که کامپیوتر باید مدام روش باشد.
تلویزیون های شهری offline: دراین نوع ازتلویزیون های شهری برای راه اندازی ازبردهای نترل خاص استفاده میشود که تنها برای برنامه ریزی اولیه به کامپیوتر نیاز دارند.

هزینه ساخت تلویزیون های شهری onlineنسبت به تلویزیون های شهری offlineبیشتر است اما تلویزیون های شهری offline در ابعاد خیلی بزرگ قابل اجرا نمی باشند.

تلویزیون های شهری از نظر تراکم

موارد استفاده تلویزیون های شهری:در پارک ها،نمای ساختمان ها وبرج های تجاری،هتل ها،استخر وفضای سبز و...