دیونایزر در دستگاه تصفیه آب

 
دیونایزر دستگاهی است  شامل یک ستون کاتیونی و یک ستون آنیونی که قابلیت تولید آب بدون یون  با هدایت الکتریکی یک میکروزیمنس  را  دارا   می باشد .

در ستون کاتیونی کلیه کاتیونها شامل کلسیم ، منیزیم سدیم و پتاسیم توسط رزین کاتیونی و در ستون آنیونی کلیه آنیونها شامل کربنات ، سولفات ، کلرید و نیترات  توسط رزین آنیونی حذف می گردند .

بعد از اشباع رزین ها ، جهت احیاء ستون کاتیونی از اسید پروتن مانند اسید کلریدریک و یا اسید سولفوریک و احیاء ستون آنیونی از هیدروکسید مانند سود (NaOH) استفاده می شود .

 

 

ویژگی های دیونایزر :

 

 

• دریچه مناسب جهت بازدید و لوله کشی PVC

 

• مجهز به شير هوا گيري ، فشارسنج ، PH متر و هدایت سنج الکتریکی

 

 

• بدنه از جنس استيل / فايبر گلاس /كربن استيل با پوشش داخلی / PVC

• قابل ارائه با سه شير دستي، نيمه ‌‌اتوماتيك و تمام اتوماتيك جهت شستشوي معكوس

 

 

کاربرد دیونایزر :

 

 

• صنایع آبکاری

• صنایع پزشکی

• صنایع داروسازی 

• صنایع آب مقطر سازی